Verenigingen Jacht Combinatie Casteren

De Jacht Combinatie Casteren stelt zich ten doel om de natuur duurzaam te beheren. Dit volgens de regels van de Flora- en Faunawet. De leden van de combinatie zijn allemaal lid van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging KNJV.

Voor meer informatie:
Jan Smits
Zandstraat 6
5529 AR Casteren
Tel. 0497 681698
E-mail: 5529AR6@hetnet.nl

>Meer informatie over duurzaam fauna beheer op de site van de KNJV