Dorpsraad - 1 Home

 

De dorpsraad van Casteren is begin 1997 opgericht als een publieksrechtelijke commissie van de gemeente Bladel. In 2008 zijn we een privaatrechtelijke stichting geworden met als belangrijkste redenen het terugbrengen van de zittingsperiode van de leden en de mogelijkheid om ook tussentijds verkiezingen te houden.

Doelstellingen

  • Overleg tussen inwoners van de kern Casteren, het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad
  • Het bevorderen van de leefbaarheid in de kern Casteren en de behartiging van de belangen van de inwoners bij de overheid en andere instanties

>Lees meer over de dorpsraad

Dorpsraad Casteren
Dagelijks bestuur:
- Interim voorzitter: Peter Swaans
- Secretaris: Marieke van den Borne-Teurlings
- Penningmeester:  Peter Swaans
Overig kernleden:
- Jan Hendriks
- Vacature: wie komt ons versterken?

>Meer informatie dorpsraadleden

Contactgegevens:
E-mailadresdorpsraadcasteren@gmail.com
Postadres: De Vurste Putten 14 - 5529 AD Casteren
KvK: 17231339 - Bank: NL33RABO 0126611912
Facebookpaginawww.facebook.com/dorpsraadcasteren1997/

 

Openbare Dorpsraadvergaderingen
De eerstvolgende Openbare Dorpsraadvergadering is op dinsdag 12 december 2017, 20.00 uur in Den Aord

>Vergaderdata 
De leden van de dorpsraad komen maandelijks bijeen. Ongeveer viermaal per jaar houden we een openbare bijeenkomst waar alle inwoners van Casteren en andere belangstellenden van harte welkom zijn. Tijdens de openbare bijeenkomsten vragen we aan de inwoners om wel of niet akkoord te gaan met onderwerpen die Casteren aangaan. Ook andere onderwerpen en vragen kunnen tijdens deze bijeenkomsten besproken worden.
Mocht u een onderwerp op de agenda willen zetten of zou u advies wensen dan kunt u een mail richten aan dorpsraadcasteren@gmail.com.

>Archief 2018
Hier vindt u de verslagen en presentaties van de openbare bijeenkomsten in 2018. 

>Archief 2017
Hier vindt u de verslagen en presentaties van de openbare bijeenkomsten in 2017. 

>Archief eerdere jaren

 

Nieuws
>Casteren 2030

>Aandachtsgebieden
MFA Den Aord/Brede school
Integraal DorpsOntwikkelPlan (iDOP)  
Verkeer
Woningbouw
Buurtpreventie
Speelpleinen
Platform Welzijn en Zorg
Faciliteren Junior Dorpsraad Casteren
Commissie LeefbaarheidsInitiatieven Casteren (CLIC)
Communicatie (Caskra en casteren.net)

Als Dorpsraad hebben we contacten met diverse instanties en wij krijgen informatie via digitale nieuwsbrieven.
>Links