Dorpsraad - Home

 

De dorpsraad van Casteren is begin 1997 opgericht als een publieksrechtelijke commissie van de gemeente Bladel. In 2008 zijn we een privaatrechtelijke stichting geworden met als belangrijkste redenen het terugbrengen van de zittingsperiode van de leden en de mogelijkheid om ook tussentijds verkiezingen te houden.

Doelstellingen

  • Overleg tussen inwoners van de kern Casteren, het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad
  • Het bevorderen van de leefbaarheid in de kern Casteren en de behartiging van de belangen van de inwoners bij de overheid en andere instanties

>Lees meer over de dorpsraad


Dorpsraad Casteren
Dagelijks bestuur:
  - Voorzitter: Peter Swaans
  - Secretaris: Marieke van den Borne-Teurlings
  - Penningmeester:  Peter Swaans
Overige leden:
  - Jan Hendriks
  - Piet van Loenhout
  - Ed Verhoeven
  - Koos van Oorschot
  - Julita de Haas-Nieuwenhuizen
  - Bram Roest

>Meer informatie dorpsraadleden
 

Contactgegevens:
E-mailadresdorpsraadcasteren@gmail.com
Postadres: De Vurste Putten 14 - 5529 AD Casteren
KvK: 17231339 - Bank: NL33RABO 0126611912
Facebookpaginawww.facebook.com/dorpsraadcasteren1997/

 

Openbare Dorpsraadvergaderingen
De eerstvolgende Openbare Dorpsraadvergadering is op maandag 18 maart 2019, 20:00u in Den Aord.
U bent van harte uitgenodigd om mee te komen praten.

>Vergaderdata 
De leden van de dorpsraad komen minimaal 2-maandelijks bijeen. Ongeveer viermaal per jaar houden we een openbare bijeenkomst waar alle inwoners van Casteren en andere belangstellenden van harte welkom zijn. Tijdens de openbare bijeenkomsten vragen we aan de inwoners om wel of niet akkoord te gaan met onderwerpen die Casteren aangaan. Ook andere onderwerpen en vragen kunnen tijdens deze bijeenkomsten besproken worden.
Mocht u een onderwerp op de agenda willen zetten of zou u advies wensen dan kunt u een mail richten aan dorpsraadcasteren@gmail.com.

>Agenda's, presentaties, e.d. 2018
Hier vindt u de verslagen en presentaties van de openbare bijeenkomsten in 2018. 

>Agenda's, presentaties, e.d. 2019
Hier vindt u de verslagen en presentaties van de openbare bijeenkomsten in 2019.

>Archief eerdere jaren


Aandachtsgebieden o.b.v. Casteren 2030 
- Bevolking (o.a. groei aantal inwoners)
- Wonen (o.a. woningbouw Den Tip)
- Maatschappelijke voorzieningen (o.a. basisschool, MFA Den Aord, sportpark De Smeel, kerk)
- Welzijn en zorg
- Verenigingen
- Verkeer & vervoer (o.a. voet- en fietspaden, sluipverkeer, overlast vliegverkeer)
- Leefomgeving (o.a. buurtpreventie)
- Dorpsgrensoverstijgende thema's (o.a. samenwerking dorpsraden Netersel en Hoogeloon, gemeentelijk beleid)
- Jeugd (o.a. Junior Dorpsraad Casteren, speelterreinen)
- Communicatie (o.a. Caskra, Casteren.net)