Dorpsraad archief 2012

Openbare Dorpsraadvergadering 6 november 2012

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vervolg bijeenkomsten 'Wonen en blijven wonen in Casteren' incl uitnodiging slimme zorg
 4. Resultaten enquete mobiliteit
 5. Uitslag enquete woonwensen Casteren door Theo Heuveling
 6. Voortgang woningbouw locatie Castelijns - Coolbergen
 7. Mededelingen gemeente Bladel 
 8. Update Buurtpreventie door Harrie Swaanen
 9. Rondvraag 
 10. Sluiting

 

Openbare Dorpsraadvergadering 18 juni 2012

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Verantwoording Informatiepunt Zorg 2011
 4. Stand van zaken Brede School
  1. Planning van de bouw door wethouder Dick Zumker
  2. Hoe de school er uit gaat zien van binnen en van buiten en sponsoractiviteiten door Rudolf Buur
  3. Verkeerssituatie rondom de school door wethouder Theo van de Voort
 5. Voortgang verkeerssituatie Gagelvelden en informatie werkzaamheden Kerkstraat door wethouder Theo van de Voort  (verkeerstellingen Gagelvelden gehouden tussen 27 januari en 7 februari 2012)
 6. Buurtpreventie door Toos Verberne
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

Openbare Dorpsraadvergadering 6 maart 2012

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Verkiezingen leden dorpsraad Casteren
 4. Verantwoording stichtingsbestuurd gemeenschapshuis 'den Aord' door Theo Coppens
 5. Stand van zaken Brede School door Erik Janssen en Rudolf Buurs
 6. Buurtpreventie door Harrie Swaanen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

Openbare Dorpsraadvergadering 17 januari 2012

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Wonen en blijven wonen in Casteren
 4. Stand van zaken Brede School door wethouder Dick Zumker
 5. Voortgang verkeerssituatie door wethouder Theo van de Voort
  1. Gagelvelden
  2. Kerkstraat
 6. Buurtpreventie door Harrie Swaanen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
Baevo