Dorpsraad archief 2013

Openbare dorpsraadvergadering maandag 21 oktober 2013

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Stand van zaken diverse woningbouwprojecten
  a. Voortgang sloopwerkzaamheden oude St. Jansschool - wethouder v.d. Hout
  b. Planning en voortgang locatie Castelijns - Coolbergen - ambtenaar Cees van Hintum
  c. Informatie over plan Kerkeneind - Wagenbroeken - ambtenaar Cees van Hintum
 4. Mededelingen gemeente Bladel
  a. planning werkzaamheden terrein achter 'den Aord' - wethouder v.d. Voort
 5. Wagenbroeksloopje door Jan Rots, Bosgroep Zuid Nederland
 6. Buurtpreventie door Toos Verberne
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

   

Openbare dorpsraadvergadering maandag 24 juni 2013

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Stookbeleid door de heer Eef Worm, Milieuwachter gemeente Bladel
 4. Tussentijdse verkiezingen: Mirthe Rombouts-Ritmeester
 5. Mededelingen gemeente Bladel door wethouder Arjan van der Hout
 6. Invulling stukje grond achter 'den Aord'
 7. Rekening en verantwoording gemeenschapshuis 'den Aord' over het afgelopen jaar door Theo Coppens
 8. Update Buurtpreventie door Harrie Swaanen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting 

 

Openbare dorpsraadvergadering dinsdag 9 april 2013

 1. Opening door voorzitter Olav Bueters
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Presentatie jaarverslag Informatiepunt Zorg door Janny Dirkx
 4. Mededelingen gemeente Bladel door wethouder Arjan van der Hout
 5. Update Buurtpreventie door Harrie Swaanen
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

Openbare dorpsraadvergadering dinsdag 19 februari 2013

1. Niewe Brede School: Rudolf Buur geeft een korte rondleiding door de nieuwe Brede School met uitleg over bijzonderheden zoals verlichting, afzuiging, enz.
2. Opening door de voorzitter
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Voortgang iDOP door wethouder Arjan van der Hout
5. Mededelingen gemeente Bladel door wethouder Arjan van der Hout
6. Informatie over ongediertebestrijding door Kees Lavrijssen
7. Update Buurtpreventie door Harrie Swaanen
8. Rondvraag
9. Sluiting

 

Baevo