Dorpsraad archief 2015

> Op de tekst die groen is kunt u klikken voor verdere informatie

Notulen Openbare Dorpsraadvergadering  21 september 2015

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen door de Dorpsraad.
  We zullen als Dorpsraad u weer bijpraten over recentelijke ontwikkelingen in en rond ons dorp.
 3. Mededelingen vanuit de gemeente Bladel.
  Wethouders Wim van der Linden, Fons d’Haens en Joan Veldhuizen zullen ons weer bijpraten over de belangrijkste Casterse aangelegenheden. Zij zullen ook ingaan op de vragen die op die avond nog bij u opkomen.
 4. Presentatie Jaarverslag 2014 Gemeenschapshuis Den Aord. Klik hier voor de presentatie.
  De voorzitter van het stichtingsbestuur gemeenschapshuis Den Aord, Eduard Claassen, zal ons vertellen over wat er in 2014 allemaal in en met het gemeenschapshuis is gebeurd.
 5. Update Buurtpreventie. 
  De zomervakantie is weer achter de rug en dat is een mooi moment om van onze buurtpreventie-coördinator Harrie Swaanen te horen wat er allemaal op het gebied van buurtpreventie is voorgevallen.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Notulen Openbare dorpsraadvergadering maandag 29 juni

 1. Opening door waarnemend voorzitter René Nibbelke
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Junior Dorpsraad
 4. Mededelingen Dorpsraad
 5. Mededelingen vanuit Gemeente Bladel
 6. Presentatie Buurtpreventie
 7. Rondvraag
 8. De voorzitter sluit de vergadering om 22:24u.
  Presentaties van deze avond kunt u hier bekijken: https://drive.google.com/folderview?id=0B3bBMa16GdNbTGk0ek1oeHN3c2c&usp=sharing  

Notulen Openbare Dorpsraadvergadering dinsdag 7 april

 1. Opening door de voorzitter Olav Bueters
 2. Ingekomen stukken en mededelingen door de Dorpsraad
 3. Mededelingen vanuit de Gemeente Bladel
 4. Tussentijdse Dorpsraadverkiezing
 5. Presentatie rapport 'je eigenhuis, voor altijd een thuis' door Kelsey van Ewijk
 6. Jaaroverzicht 2014 door Informatiepunt Zorg
 7. Buurtpreventie update door Harrie Swaanen
 8. Rondvraag
 9. De voorzitter sluit de vergadering om 21.54u.

Notulen Openbare dorpsraadvergadering maandag 27 januari 2015

 1. Opening door de voorzitter Olav Bueters
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Mededelingen vanuit de gemeente Bladel door de wethouders
 4. Presentatie door wethouder Wim van der Linden over lichtplan “Licht in de Openbare Ruimte”
 5. Ervaringen project “De Goei Kaomer” door initiatiefnemers/ vrijwilligers
 6. Buurtpreventie update door Harrie Swaanen
  - Slechte verlichting gedeelte Wagenbroeken
  - Achter de parkeerplaats bij D’n Durkijk.
  -Waarschuwingsbord verhoging Gagelvelden
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
Baevo