Dorpsraad archief 2016

>Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 10 oktober 2016
Agenda:
1)Opening door voorzitter
2)Mededelingen door de Dorpsraad
3)Mededelingen vanuit de Gemeente Bladel door de wethouders Wim van der Linden en Joan Veldhuizen
4)Presentatie WhatsApp Buurtpreventie door Rein de Vries (Junior Integrale Veiligheidscoördinator Gemeente Bladel) en Ton Spanjers (Buurtpreventie coördinator gemeente Bladel) (link naar de presentatie)
5)Presentatie Casters Vervoer door Ed Verhoeven (link naar de presentatie)
6)Update Buurtpreventie door Harrie Swaanen
7)Rondvraag
8)Sluiting

>Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 19 april 2016
Agenda:
1)Opening door de voorzitter
2)Ingekomen stukken en mededelingen door de Dorpsraad
3)Mededelingen vanuit de gemeente Bladel door de wethouders Wim van der Linden, Fons d’Haensen Joan Veldhuizen
4)Dorpsraadverkiezingen
5)Pauze en tellen van stemmen
6)UitslagDorpsraadverkiezingen
7)Presentatie over de nieuwe Woonvisie voor Bladeldoor gemeente (link naar de presentatie)
8)Update buurtpreventie door Harrie Swaanen (link naar de Buurtpreventie-App presentatie)
9)Rondvraag
10)Sluiting

>Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 22 februari 2016
1) Opening door de voorzitter
2) Ingekomen stukken en mededelingen door de Dorpsraad
3) Mededelingen vanuit de gemeente Bladel door de wethouders Wim van der Linden, Fons d’Haens
en Joan Veldhuizen (het is mogelijk dat niet alle wethouders aanwezig kunnen zijn)
4) Presentatie Jaaroverzicht 2015 van en door Informatiepunt Zorg(klik hier voor de presentatie)
5) Presentatie over de rol van dementie-ambassadeur voor Casteren door Dré de Kort
6) Update buurtpreventie door Harrie Swaanen( klik hier voor de update)
7) Rondvraag
8) Sluiting

Leden Dorpsraad Casteren 2016
klik hier voor het overzicht met introductie.
klik hier voor het organogram van de dorpsraad