Dorpsraad Casteren 2030

 

 

 

 

Vrijdagavond 3 november 2017 organiseerde Dorpsraad Casteren, met hulp van enkele leden van CLIC (Commissie Leefbaarheidsinitiatieven Casteren),  een avond voor en over de toekomst van Casteren.

Aanleiding
De Dorpsraad van Casteren is opgericht begin 1997. In de afgelopen 20 jaar was het bevorderen van de leefbaarheid in ons dorp en de behartiging van de belangen van de inwoners bij de gemeente en andere instanties steeds het doel. En dat blijft het ook. 

De leefbaarheid van Casteren is goed. Ook al zijn er in het verleden voorzieningen verloren gegaan, meerdere initiatieven hebben ook geleid tot nieuwe of verbeterde voorzieningen en oplossingen om eventueel gemis te beperken. Het lijstje van verenigingen, stichtingen en groepjes mensen die activiteiten organiseren in ons dorp en dus allemaal wat betekenen voor de Casterse samenleving, telt inmiddels meer dan 60 regels!

Toch willen we als Dorpsraad niet achterover leunen, want dan worden we wellicht verrast door ongewenste ontwikkelingen, door gemeentelijk beleid of andere factoren die negatieve consequenties hebben voor Casteren en haar inwoners. Vandaar de avond op 3 november.

Om een goed toekomstbeeld van Casteren te kunnen opstellen, wilden we graag van zo veel mogelijk dorpsgenoten horen wat zij belangrijk vinden in Casteren en graag willen behouden. Maar ook wat er nog gemist wordt en/of waar we aan zouden moeten werken om ons dorp zo leefbaar mogelijk te houden.

Brainstormavond 3 november 2017
De grote zaal in Den Aord was open vanaf 19:30u, alwaar de koffie, thee, ranja en een plakje cake klaarstonden. Rond 20:00u opende Ingeborg Verschuuren, voorzitster van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant de avond.

Daarna werd er in 3 rondes van 20 minuten met elkaar gepraat over verschillende thema’s: bevolking, wonen, maatschappelijke voorzieningen, gezondheid en welzijn, sport en verenigingen, verkeer en vervoer, leefomgeving, dorpsgrensoverstijgende zaken en jeugd. Aan deze negen tafels werd in kleine groepjes met behulp van gespreksleiders het thema besproken, zodat een ieder ook aan het woord kon komen en er ruimte was voor een fijne discussie. Een grote aftelklok, telde de 20 minuten af. Maar meestal was men na 20 minuten eigenlijk nog niet uitgepraat met elkaar. Na afloop van de 3 rondes, werd er gezamenlijk afgesloten en een eerste korte samenvatting geven van hetgeen besproken is. 

Vervolg
Alle ingebrachte ideeën, wensen en behoeftes verzameld door de gespreksleiders worden de komende periode doorgenomen en verwerkt in een 'dorpsvisie 2030' met bijbehorend dorpsplan. Daarna zullen de thema's verder uitgewerkt gaan worden. We doen dit weer graag in samenwerking met betrokken dorpsgenoten.  

Wordt vervolgd dus...
 

DOCUMENTEN m.b.t. Casteren 2030

Kort verslag en sfeerimpressie van de avond op 3 november bij Den Aord.

Artikelen in lokale media

- Artikel ED d.d. 23 oktober 2017
- Artikel in PC55 d.d. 2 november 2017
- Artikel ED d.d. 6 november 2017

Stellingen ter voorbereiding
Vanaf het kermisweekend hebben we in de Caskra en her en der in het dorp, maar ook op www.casteren.net en op de Facebookpagina van de Dorpsraad onderwerpen en stellingen voorbij laten komen om een ieder alvast aan het denken te zetten. Dat gebeurde middels artiekelen in en een flyer bij de Caskra en digitaal zoals in onderstaande slideshow, maar ook middels milieuvriendelijke 'graffiti' op het fietspad, banners her en der door het dorp, en bedrukte bierviltjes op de verschillende ontmoetingsplekken in Casteren.